Oh Snap!

We are using ads to support all the content of Guro Ako site. Please disable or remove ad-block. Thank you!

MDL and ODL Flowchart- Guide for Parents

/
/
/
3794 Views

Narito ang Flowchart para sa ating Modular Distance Learning (MDL) at Online Distance Learning ngayong darating na opening of classes.

MDL Flowchart

 1. Kunin ang modules sa paaralan/kiosk o kung saan pwedeng makuha ang mga ito. Sa takdang oras at panahon lamang na ibinigay ng guro.
 2. Tingnan ang Class Program na ibibigay ng adviser upang magkaroon ng gabay ang iyong anak sa mga gawaing nakalaan para sa Modular Distance Learning (MDL).
 3. Maaring tingnan ng magulang ang ginawa ng kanyang anak para masigurong natapos ang mga learning activities o learning tasks na ibinigay, batay sa schedule ng class program.
 4. Kung may mga katanungan ang iyong anak tungkol sa mga aralin na nasa modules ay maaring i-contact ang guro nito sa takdang oras at araw lamang na nakalaan para dito.
 5. Pagkatapos masagutan ng bata ang modules, maaring ibalik ang mga ito sa kiosk, learning hub o sa paaralan kasama ang mga outputs at portfolios sabay kuha ng panibagong modules para sa susunod na aralin. Ito ay gagawin sa takdang oras at araw ng pagsasauli ng mga modules.

Watch the Video for MDL:

ODL Flowchart

 1. Tingnan ang Class Program na ibibigay ng adviser upang magkaroon ng gabay sa mga gawaing nakalaan para sa Online Distance Learning (ODL).
 2. Mag access sa moodle classroom gamit ang Learning Reference Number o LRN ng iyong anak.
 3. Tiyaking ang iyong anak makaka-attend sa nakatakdang oras ng klase o class meetings para sa ODL.
 4. Tingnan at maaring gabayan ng mga magulang ang kanilang anak para masiguradong matatapos ang mga learning activities o learning tasks na ibinigay batay sa schedule sa class program.
 5. Kung may mga katanungan tungkol sa mga aralin na napag usapan sa moodle classroom ay maaring i-contact ang guro nito sa takdang oras at araw lamang na nakalaan para dito.

Watch the Video for ODL:

Subscribe for more videos: https://www.youtube.com/channel/UCnEaFR3Svlla1KSTJ98Cbdg?view_as=subscriber

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :