Oh Snap!

We are using ads to support all the content of Guro Ako site. Please disable or remove ad-block. Thank you!

Grade 6 K-12 Learners Materials(LM)- Filipino

/
/
/
9213 Views

Grade 6 K-12 Learners Materials(LM)- Filipino

Hello Ka-Guro! Heto po ang ating Learners Materials sa Filipino 6 para sa Ikalawang Markahan. Iniisa-isa natin para mas madali ang pagdownload. May tatlong katigorya ito- Pagbasa, Pagsasalita at ang  Pagsulat. Hanapin ninyo lamang po ang mga Paksa na kailangan ninyo at pindotin para maidownload.

***PAGBASA

_MISOSA Angkop na Pamagat ng Talata at Paggamit ng                                    Malalaking Titik sa Pamagat

_MISOSA Detalye ng Kwentong Balitang Binasa

_MISOSA Kahulugan ng Matalinghagang Salita

_MISOSA Kahulugan ng Salita sa Pamamagitan ng Kasalungat

_MISOSA Katangian ng mga Tauhan Sa Kwento

_MISOSA Mga Bahagi ng Pahayagan

_MISOSA Mga Bahagi ng Pangungusap_Katangian ng mga Tauhan

_MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas o Balita

_MISOSA Impormasyong Makukuha sa Grap

_MISOSA Mga Pang-uri ayon sa Kayarian, Pagsulat ng Patalastas,  Babala

_MISOSA  Mga Pang-Uri sa Ibat-ibang Anyo at Paksang Diwa

_MISOSA Mga Pariralang Pang-abay,Mga Panuto sa Babala at iba  pa

_MISOSA Piksyon at di-Piksyon at mga Uri ng Pang-abay sa                             Pagsasalaysay

_MISOSA Opinyon o Katotohanan at Pang- abay

_MISOSA Pagbibigay Hinuha

_MISOSA Pagbibigay ng Ankop na Wakas sa isang Talata o Kwento

_MISOSA Pagbubuod at mga Kayarian ng Panggalan

_MISOSA Paggamit ng Panggalan, Detalye sa Pangunahing Diwa,                   Pagsulat ng Reaksyon

_MISOSA Paggamit ng sugnay na di-makapag-iisa,Opinyon at                         Katotohanan, Liham sa Editor

_MISOSA Pagsulat ng Balangkas

_MISOSA Pagtukoy sa Pandiwa sa Kwentong Binasa, Ugnayang Sanhi at Bunga

_MISOSA Pang-uri sa Ibat- Ibang Antas,Pagsulat ng                                           Paghahambing sa tulong ng Grap o Diagram

_MISOSA Panghalip bilang Paksa, Pinaglalaanan, Gamit ng                               Grap,Pagsalin ng Pagsulat ng Impormasyon

_MISOSA Panghalip, Pagsunod-sunod ng mga Pangyayari,                               Pagsulat ng Sulatin

_MISOSA Pangyayari at Epekto nito

_MISOSA Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian, Paglalapat ng Binasa, Konkretong Pansuportang Detalye

__PRODED Bakit nga ba?

_PRODED Katotohanan ba o opinyon Lamang?

_PRODED Totoo ba o Likhang-Isip lamang?

***PAGSASALITA

_MISOSA Kahulugan ng Salita sa Pamamagitan ng Kasalungat

_MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at  Balita

_MISOSA Mga Pariralang Pang- abay, Mga panuto sa babala at iba pa

_MISOSA Opinyon at Katotohanan o Pang-abay

_MISOSA Sugnay, Pagbibigay Solusyon sa mga Suliranin, pagsulat  ng Reaksyon

***PAGSULAT

_BALS Hawak ko ang Kinabukasan mo

_EASE Pagsulat ng Ibat- Ibang Uri ng Liham

_MISOSA Detalye ng Kwentong, Balitang Binasa

_MISOSA Mga Bahagi ng Pahayagan

_MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita

_MISOSA Mga Pang-Uri ayon sa Kayarian, Pagsulat ng Patalastas, Babala

_MISOSA Mga Pang-Uri sa Ibat-ibang Anyo At Paksang Diwa

_MISOSA Mga Pariralang Pang-Abay, Mga Panuto sa Babala at Iba Pa

_MISOSA  Pagbibigay ng Angkop na Wakas sa Isang Talata O                            Kwento

_MISOSA Panghalip, Pagsunod-sunod ng mga Pangyayari,                                Pagsulat ng Sulatin

_MISOSA Sumulat ng Liham

 

SOURCE: LRMDS Portal

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :