Grade 6 K-12 Quarter 1 TG (Teachers Guide Compilation)

Grade 6 K-12 Quarter 1 TG (Teachers Guide Compilation) Good Day Fellow Grade Six teachers! Despite the struggles that we encounter in searching for K-12 materials we still manage to provide for our learners. K-12 Teachers Guide files were taken from LRMDS, issued by the Department of Education. Salute also to our fellow teachers who are…

Teaching Guide_Kindergarten(TG_Kinder)

Teaching Guide_Kindergarten(TG_Kinder) Hello there mga kaGuro! Talagang hindi na mapipigilan ang araw mga kaGuro, naaamoy ko na ang pasukan! Masarap pa sanang magtampisaw, magliwaliw at mamasyal kung saan-saan. Ang sarap sa pakiramdan na gigising ka lang kung anong oras mo gustong gumising. Yung boses sa umaga na “kain na,bumangon kana jan”. Ang sarap sa tenga….

TG_Teaching Guide for Grade 5

TG_Teaching Guide for Grade 5 Hi mga kaGuro! Bilang paghahanda para sa darating na pasukan, dapat handa narin ang mgaTeaching Guides natin. Sisikapin ng site na ito na matugunan ang pangangailangan ninyo mga kaGuro. Hangad po ng ‘Guro Ako Team’ na mabigyan kayo ng sapat na mga materyales, impormasyon at iba pang mga kakailanganin na madaling…

TG ( Teaching Guide_Grade 4)

TG ( Teaching Guide_Grade 4) Hello there mga kaGuro! Mejo napabakasyon tayo ng konti..Sana naman nakapagbakasyon din kayo with your love ones dahil malapit na ang pasukan. Siguradong magiging abala na tayo sa iba’t-ibang gawain sa school. Ang problema, handa na ba tayo? Ready na ba para sa unang araw ng pasukan? Busy si Maam…