Cebuano, Tagalog, English Short Stories (Big Book Compilation)

Cebuano, Tagalog, English Short Stories (Big Book Compilation) Base sa request ng isang kasamahan nating guro from Mindanao, gumagawa sila ngayon ng big book na ilalagay sa iyang malaking papel na parang “tarpaulin” naayon sa “mother tongue” program ng Dep Ed K-12.. Naghanap kami ng mga halimbawa na pwedeng gamiting materyal ng mga guro at…

Reading Comprehension Passage Samples

Reading Comprehension Passage Samples Reading ability of Elementary pupils in schools As we have observed, reading ability of every learner in our class is a major problem especially in lower grades.  It is very hard for us teachers to proceed and continue a certain topic that you knew some pupils did not comprehend or even understand. Many pupils,…