Grade 6 K-12 Learners Materials(LM)- Filipino

Grade 6 K-12 Learners Materials(LM)- Filipino Hello Ka-Guro! Heto po ang ating Learners Materials sa Filipino 6 para sa Ikalawang Markahan. Iniisa-isa natin para mas madali ang pagdownload. May tatlong katigorya ito- Pagbasa, Pagsasalita at ang  Pagsulat. Hanapin ninyo lamang po ang mga Paksa na kailangan ninyo at pindotin para maidownload. ***PAGBASA _MISOSA Angkop na Pamagat…

Grade 2 DLL (Quarter 2 Week 4)

Grade 2 DLL (Quarter 2 Week 4) TIME… time is a big issue for us educators it’s because, in the world of our profession, it’s only rare when we can have time for our family, friends, and even for ourselves with so many reports required by our heads to finish. In the teacher’s vocabulary, there…

Grade 6 K-12 DLL (Quarter 2 Week 3)

Grade 6 K-12 DLL (Quarter 2 Week 3) Hi mga ka-Guro! It’s a long weekend. Salamat at makapagpahinga din tayo. Wala naman talagang pahinga ang mga guro diba? Pag nasa bahay, gawa naman din ng visual aids, instructional materials, grades ng mga bata at marami pa. Lalo na ngayon mga ka-Guro, electronic na ang pag…

Grade 3 DLL (Quarter 2 Week 3)

Grade 3 DLL (Quarter 2 Week 3) Hi mga ka-Guro! It’s a long weekend. Salamat naman at makapagpahinga din tayo. Wala naman talagang pahinga ang mga guro diba? Pag nasa bahay, gawa naman din ng visual aids, instructional materials, grades ng mga bata at marami pa. Lalo na ngayon mga ka-Guro, electronic na ang pag…

Grade 1 DLL (Quarter 2 Week 3)

Grade 1 DLL (Quarter 2 Week 3) Hi mga ka-Guro! It’s a long weekend. Salamat at makapagpahinga din tayo. Wala naman talagang pahinga ang mga guro diba? Pag nasa bahay, gawa naman din ng visual aids, instructional materials, grades ng mga bata at marami pa. Lalo na ngayon mga ka-Guro, electronic na ang pag pasok…

Grade 4 DLL (Quarter 2 Week 3)

Grade 4 DLL (Quarter 2 Week 3) Hi mga ka-Guro! It’s a long weekend. Thanks for the Holiday! Salamat at makapagpahinga din tayo. Wala naman talagang pahinga ang mga guro diba? Pag nasa bahay, gawa naman din ng visual aids, instructional materials, grades ng mga bata at marami pa. Lalo na ngayon mga ka-Guro, electronic…

Grade 5 DLL (Quarter 2 Week 3)

Grade 5 DLL (Quarter 2 Week 3) Hi mga ka-Guro! It’s a long weekend. Salamat at makapagpahinga din tayo. Wala naman talagang pahinga ang mga guro diba? Pag nasa bahay, gawa naman din ng visual aids, instructional materials, grades ng mga bata at marami pa. Lalo na ngayon mga ka-Guro, electronic na ang pag pasok…

Grade 2 DLL (Quarter 2 Week 3)

Grade 2 DLL (Quarter 2 Week 3) Hi mga ka-Guro! It’s a long weekend. Salamat at makapagpahinga din tayo. Wala naman talagang pahinga ang mga guro diba? Pag nasa bahay, gawa naman din ng visual aids, instructional materials, grades ng mga bata at marami pa. Lalo na ngayon mga ka-Guro, electronic na ang pag pasok…

Grade 6 K-12 Learners Materials (LM)- Araling Panlipunan Q2

Grade 6 K-12 Learners Materials (LM)- Araling Panlipunan Q2 Hi ka-Guro! Here’s our Learners Materials in Araling Panlipunan for the 2nd Quarter. We extract these files from the original folder to make it easy for you to download. As per request, we made it by topic, so you could choose the file you want. Just…

Grade 6 K-12 Learners Materials (LM)

Grade 6 K-12 Learners Materials (LM) Hello, ka-Guro! Here are our Grade 6 K-12 Learners Materials (LM). We extract the original files to make it easy for you to download. Just click the topic you need and grab your copy. Thank You! Choose a topic below: *****ENGLISH 6 Generated Learning Guide_ Objectives Inferring Traits of Character…