Oh Snap!

We are using ads to support all the content of Guro Ako site. Please disable or remove ad-block. Thank you!

TG_Teaching Guide for Grade 5

/
/
/
23404 Views

TG_Teaching Guide for Grade 5

Hi mga kaGuro! Bilang paghahanda para sa darating na pasukan, dapat handa narin ang mgaTeaching Guides natin.

Sisikapin ng site na ito na matugunan ang pangangailangan ninyo mga kaGuro. Hangad po ng ‘Guro Ako Team’ na mabigyan kayo ng sapat na mga materyales, impormasyon at iba pang mga kakailanganin na madaling maidownload.

Heto ang Teaching Guide ng Grade 5. I-bookmark ang page na ito upang madaling makita ang site para sa update. I- click lamang ang link sa ibaba upang masimulan ang pagdownload.

 

English

Quarter1

TG-Q1-Week 1

TG-Q1-Week 2

TG-Q1-Week 3

TG-Q1-Week 4

TG-Q1-Week 5

TG-Q1-Week 6

TG-Q1-Week 7

TG-Q1-Week 8

TG-Q1-Week 9

TG-Q1-Week 10

Quarter 2

TG-Q2-Week 1

TG-Q2-Week 2

TG-Q2-Week 3

TG-Q2-Week 4

TG-Q2-Week 5

TG-Q2-Week 6

TG-Q2-Week 7

TG-Q2-WEEK 8

TG-Q2-Week 9

TG-Q2-Week 10

Quarter 3

1. TG in Eng 5 Q3 week 1

2. TG in Eng 5 Q3 week 2

3-4. TG in Eng 5 Q3 week 3-4

5. TG in Eng 5 Q3 week 5 (Q3-W5-D1)

5.1 TG in Eng 5 Q3 week 5 (Q3-W5-D3)

5.2 TG in Eng 5 Q3 week 5 (Q3-W5-D5)

7-8. TG in Eng 5 Q3 week 7 _ 8

9-10. TG in Eng 5 Q3 week 9 _ 10

Quarter 4

1. TG in Eng 5 Q4 week 1

2. TG in Eng 5 Q4 week 2

3-4. TG in Eng 5 Q4 week 3-4

5-6. TG in Eng 5 Q4 week 5-6

7. TG in Eng 5 Q4 week 7 day 1

7.1 TG in Eng 5 Q4 week 7 day 2

7.2 TG in Eng 5 Q4 week 7 day 3

9. TG in Eng 5 Q4 week 9

10. TG in Eng 5 Q4 week 10

You may also like: DLL_Gr5 http://guroako.com/2017/04/28/dll-for-grade-5-and-grade-6-daily-lesson-logs-for-grade-5-and-grade-6-dll/

MATH

Quarter 1

QRT1 WEEK 1 TG Lesson 1

QRT1 WEEK 1 TG Lesson 2

QRT1 WEEK 1 TG Lesson 3

QRT1 WEEK 2 TG Lesson 4

QRT1 WEEK 2 TG Lesson 5

QRT1 WEEK 2 TG Lesson 6

QRT1 WEEK 3 TG Lesson 7

QRT1 WEEK 3 TG Lesson 8

QRT1 WEEK 3 TG Lesson 9

QRT1 WEEK 3 TG Lesson 10

QRT1 WEEK 4 TG Lesson 11

QRT1 WEEK 4 TG Lesson 12

QRT1 WEEK 5 TG Lesson 13

QRT1 WEEK 5 TG Lesson 14

QRT1 WEEK 5 TG Lesson 15

QRT1 WEEK 6 TG Lesson 16

QRT1 WEEK 6 TG Lesson 17

QRT1 WEEK 6 TG Lesson 18

QRT1 WEEK 7 TG Lesson 19

QRT1 WEEK 7 TG Lesson 20

QRT1 WEEK 7 TG Lesson 21

QRT1 WEEK 8 TG lesson 22

QRT1 WEEK 8 TG Lesson 23

QRT1 WEEK 8 TG Lesson 24

QRT1 WEEK 9 TG lesson 25

QRT1 WEEK 9 TG Lesson 26

QRT1 WEEK 10 TG Lesson 27

QRT1 WEEK 10 TG Lesson 28

Quarter 2

QRT 2 TG Lesson 29

QRT 2 TG Lesson 30

QRT 2 TG Lesson 31

QRT 2 TG Lesson 32

QRT 2 TG Lesson 33

QRT 2 TG Lesson 34

QRT 2 TG Lesson 35

QRT 2 TG Lesson 36

QRT 2 TG Lesson 37

QRT 2 TG Lesson 38

QRT 2 TG Lesson 39

QRT 2 TG Lesson 40

QRT 2 TG Lesson 41

QRT 2 TG Lesson 42

QRT 2 TG Lesson 43

QRT 2 TG Lesson 44

QRT 2 TG Lesson 45

QRT 2 TG Lesson 46

QRT 2 TG Lesson 47

QRT 2 TG Lesson 48

QRT 2 TG Lesson 49

QRT 2 TG Lesson 50

QRT 2 TG Lesson 51

QRT 2 TG Lesson 52

QRT 2 TG Lesson 53

QRT 2 TG Lesson 54

QRT 2 TG Lesson 55

Quarter 3

Q3 Lesson 56-TG

Q3 Lesson 57-TG

Q3 Lesson 58-TG

Q3 Lesson 59-TG

Q3 Lesson 60-TG

Q3 Lesson 61-TG

Q3 Lesson 62 TG

Q3 Lesson 63 TG

Q3 Lesson 64 TG

Q3 Lesson 65 TG

Q3 Lesson 66 TG

Q3 Lesson 67 TG

Q3 Lesson 68 TG

Q3 Lesson 69 -TG

Q3 Lesson 70 -TG

Q3 Lesson 71 – TG

Q3 Lesson 72 – TG

Q3 Lesson 73- TG

Q3 Lesson 74-TG

Q3 Lesson 75-TG

Q3 Lesson 76-TG

Q3 Lesson 77-TG

Q3 Lesson 78 – TG

Q3 Lesson 79 – TG

Q3 Lesson 80-TG

Quarter 4

QRT4 WEEK 1 TG Lesson 81

QRT4 WEEK 1 TG Lesson 82

QRT4 WEEK 1 TG Lesson 83

QRT4 WEEK 2 TG Lesson 84

QRT4 WEEK 2 TG Lesson 85

QRT4 WEEK 3 TG Lesson 86

QRT4 WEEK 3 TG Lesson 87

QRT4 WEEK 3 TG Lesson 88

QRT4 WEEK 4 TG Lesson 89

QRT4 WEEK 4 TG Lesson 90

QRT4 WEEK 4 TG Lesson 91

QRT4 WEEK 5 TG Lesson 92

QRT4 WEEK 5 TG Lesson 93

QRT4 WEEK 6 TG Lesson 94

QRT4 WEEK 6 TG Lesson 95

QRT4 WEEK 6 TG Lesson 96

QRT4 WEEK 8 TG Lesson 100

QRT4 WEEK 8 TG Lesson 101

QRT4 WEEK 8 TG Lesson 102

QRT4 WEEK 9 TG Lesson 103

QRT4 WEEK 9 TG Lesson 104

QRT4 WEEK 9 TG Lesson 105

QRT4 WEEK 10 TG Lesson 106

QRT4 WEEK 10 TG Lesson 107

Filipino

Quarter 1

1 TG 1ST QUARTER wk 1

2TG 1ST QUARTER wk 2

3TG 1ST QUARTER wk3

4 TG qtr `1 week 4 aralin 3

5 TG 1st Q wk 4 aralin 4

6 TG 1st qtr 5

TG 1st Quarter week 7

TG 1ST QUARTER WEEK 8

TG 1st Quarter Week 9

TG_Filipino_Week-10-1st-Qtr

Quarter 2

TG 2nd QT-Week1-Aralin2

TG 2nd QT-Week1-Aralin4

TG 2nd QT-Week2-Aralin4

TG qtr2 wk5

TG 2nd QT wk 9

TG 2nd qtr wk 6

TG_Filipino_Week-7-kalahati-2nd-Qtr

TG 2nd QUARTER week 9

TG 2nd Quarter Week 10

TG 2nd Quarter

TG_Filipino_Week-10-1st-Qtr

Araling Panlipunan

Aralin-1-Absolute-na-lokasyon-gamit-ang-mapa

ARALIN-1-Pagbabago-sa-Panahanan-ng-mga-Pilipino-sa-Panahon-ng-Español-TG

ARALIN-2-Pamahalaang-Sentral-TG ARALIN-3-

Pamahalaang-Lokal-TG

ARALIN-4-Antas-ng-Katayuan-ng-mga-Pilipino-TG-Copy

ARALIN-5-AP5KPK-IIIb-2-Kababaihan-sa-Panahon-ng-Espanyol-TG

ARALIN-5-Katayuan-ng-Kababaihan-TG

Araling Panlipunan  unit 3

AP5KPK – IIIa – 1,1,1

AP5KPK – IIIa – 1.1

AP5KPK – IIIa – 1

AP5KPK – IIIc – 3

AP5KPK – IIIf – 5

AP5KPK – IIIg – i6

AP5KPK – IIIi – 7

AP5KPK TG-IIId-e 4.2

AP5KPK-IIId-e-4

ARALIN-5-AP5KPK-IIIb-2-Kababaihan-sa-Panahon-ng-Espanyol-TG

T.G. AP5-KPK-IIIc-7 as of may 19 2016-NEL

TG AP5KPK-IIId-e 4.1 Final

TG AP5KPK-IIId-e 4.3 Final

Araling Panlipunan  unit 4

YUNIT 4, WEEK 1and2, WEEK 9

AP5PKB TG-IVi-7 Final

AP5PKB-IV-c 2 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan

AP5PKB-IVf-4

AP5PKB-IVg-5

AP5PKB-IVh-6

Teacher’s Guide – Aralin 8 – Reaksyon ng Kolonyalismo

Teacher’s Guide – Aralin 9 – Pananaw ng mga Muslim sa Pagpapanatitli ng kanilang Kalayaan

Edukasyon sa Pagpapakatao

EsP TG

MAPEH

P.E

corrected tg 1st qtr

YUNIT 2

TG YUNIT 3

TG YUNIT 4 GRADE 5

YUNIT 4CARINOSA

YUNIT IV- Polka sa Nayon

Music Yunit 1

Aralin 1

Aralin 2

Aralin 3

Aralin 4

Aralin 5

Aralin 6

Music Yunit 2

Aralin 1

Aralin 2

Aralin 3

Aralin 4

Aralin 5

Aralin 8

Aralin 9

Yunit 2 melody (melodic contour)

Music Yunit 3

Aralin 1

Aralin 2

Aralin 3

Aralin 5

Aralin 6

Aralin 7

Aralin 8

Music Yunit 4 

Aralin 1

Aralin 2

Aralin 3

Aralin 4

Aralin 7

Health

Quarter 1

Aralin 8

TG Quarter 1 Aralin 1 and 2 Week 1 and 2

TG Quarter 1 Aralin 3 Week 3

TG Quarter 1 Aralin 4 Week 4

TG Quarter 1 Aralin 5 Week 5

TG Quarter 1 Aralin 6 Week 6

TG Quarter 1 Aralin 7 Week 7

TG Quarter 1 Aralin 8 Week 8

TG Quarter 1 Aralin 9 Week 9

Quarter 2

TG Quarter 2 Aralin 1 Week 1

TG Quarter 2 Aralin 2 Week 2

TG Quarter 2 Aralin 3 Week 3

TG Quarter 2 Aralin 4 Week 4

TG Quarter 2 Aralin 5 and 6 Week 5 to 8

TG Quarter 2 Aralin 7 Week 9

Quarter 3

TG Quarter 3 Aralin 1 Week 1

TG Quarter 3 Aralin 2 Week 2

TG Quarter 3 Aralin 3 and 4 Week 3 to 5

TG Quarter 3 Aralin 5 to 7 Week 6 to 10

Quarter 4

TG Quarter 4 Aralin 1 Week 1

TG Quarter 4 Aralin 2 Week 2

TG Quarter 4 Aralin 3 Week 3 to 10

ARTS Yunit 1

TG A5EL-Ia

TG A5EL-Ib

TG A5EL-Ic

TG A5PL-Id

TG A5PL-Ie

TG A5PR-If

TG A5PR-Ig

TG A5PR-Ih

TG A5PR-Ij

ARTS Yunit 2

TG A5EL-IIa

TG A5EL-IIb

TG A5EL-IIc

TG A5EL-IId

TG A5EL-IIe

TG A5EL-IIf

TG A5PR-IIg

ARTS Yunit 3

TG A5EL-IIIa

TG A5EL-IIIb

TG A5EL-IIIc

TG A5PL-IIId

TG A5PR-IIIf 6.6

TG A5PR-IIIf 6.3

TG A5PR-IIIf 6.4

TG A5PR-IIIf 6.5

TG A5PR-IIIf 6.7

TG A5PR-IIIf RUBBER OR WOOD

TG A5PR-IIIh

ARTS Yunit 4

TG A5EL-IVa Paper beads

TG A5EL-IVa paper mache

TG A5EL-IVb day 1 mobile

TG A5EL-IVb day 3 paper beads

TG A5EL-IVb day2 papier-mache jar

TG A5EL-IVc TG A5PL-IVd

tg- A5PR-IVF- day 1 mobile

tg- A5PR-IVf- day 3 paper beads

TG A5PR-IVh tg-A5PL-IVe

tg-A5PR-IVf day 2 (papier mache)

tg-A5PR-IVg

SCIENCE Quarter 1

S5LT -I – a-b – 1

S5MT-Ic-d-2

S5MT-Ie-g-3

S5MT-Ih-i-4

S5 LT-II-h-8

S5LT-11f-6

S5LT-11g-7

S5LT-II – i-j 10

S5LT-IIa-1 _ S5LT-IIb-2

S5LT-IIc-3

S5LT-IId-4 (2)

S5LT-IIe-5

SCIENCE Quarter 2

S5 LT-II-h-8

S5LT-11f-6

S5LT-11g-7

S5LT-II – i-j 10

S5LT-IIa-1 _ S5LT-IIb-2

S5LT-IIc-3

S5LT-IId-4 (2) S5LT-IIe-5

SCIENCE Quarter 3

S5FE- IIIa-1 TG (3rd Quarter)

S5FE-IIIb-2(3rd Quarter)

S5FE-IIIe-5TG

S5FE-IIIf-6-S5FE-III f-6 and g-6

S5FE-IIIh-8

TG–S5FE-III i-j-9

TG-S5FE-IIIc-3-and-S5FE-IIId-4.docx-new1

SCIENCE Quarter 4

S5FE-IVa-1 TG day1-3

S5FE-IVa-1 TG day4-5

S5FE-IVb-2 (ENA)

S5FE-IVd-4

S5FE-IVf-6

S5FE-IVg-7

S5FE-IVg-h-7

TG S5FE-IVc-3

TG-S5FE-IVe-5

TG-S5FE-IVi-j

EPP (HE Quarter 1)

Wk1 TG-HE-#1 and EPP5HE-0a-2

Wk2 TG – Week 2- Day 1 – 2

Wk3 TG – H.E#4

TG EPP HE Day2

TG EPP HE -(day3)

TG-EPP5HE-Oc-5

Wk4 TG- EPP5HE-0d-9 TO 0d-11

Wk5 TG-EPP5-HE-Oe-12

TG-EPP5-HE-Oe-13

TG-EPP5-HE-Oe-14

Wk6 1st-day-TG-EPP5HE-0f-15 (1)

2nd-day-TG-EPP5HE-0f-16-

3RD-day-TG-EPP5HE-0f-17

4TH-day-TG-EPP5HE-0f-17

Wk7 TG- EPP5HE-0g18- 0g20

Wk8 TG- EPP5HE-Oh-22 –

TG-EPP5HE- 0h-23

TG-EPP5HE-0h-21 (1.21.3)

TG-EPP5HE-0h21 b

TG-EPPHE-0h21 (1.21.1)

Wk9 TG-EPP5 ( 1.27 _ 1.28)

TG-EPP5-0i-24

TG-EPP5HE-0i-25

TG-EPP5HE-0i-26

Wk10 T.G. EPP5HE – Oj-30

T.G. EPP5HE-Oj-30

TG.EPP5HE-OJ-29

ICT

ICT – Aralin 1-3-TG-EPP5IE-0a-1-3

ICT – Aralin 4 TG- EPPIE-0b-4

ICT – Aralin 5 TG- EPP5IE-0b-5

ICT – Aralin 6 TG- EPP5IE-0b-6

ICT – Aralin 7 TG-EPP5IE-0c-07-

ICT – Aralin 8 TG-EPP5IE-0c-08-

ICT – Aralin 9 TG-EPP5IE-0c-09

ICT – Aralin 10-12 TG- EPP5IE-Od-10-12

ICT – Aralin 13-14 TG- EPP5IE-0e-13-14

ICT – Aralin 15 TG – EPP5IE-0f-15

ICT – Aralin 16 TG-EPP5IE-0f-16

ICT – Aralin 17-18 TG- EPP5IE-0g-17-18

ICT – Aralin 19-TG-EPP5IE-0g-19

ICT – Aralin 20 TG- EPPIE-0i-20

ICT – Aralin 21 TG- EPPIE-0j-21

ICT – Aralin 22 TG- EPPIE-0j-22

AGRICULTURE

EPP5AGRI WEEK1

EPP5AGRI WEEK2

EPP5AGRI WEEK3

EPP5AGRI WEEK4

EPP5AGRI WEEK5

EPP5AGRI WEEK6

EPP5AGRI WEEK7

EPP5AGRI WEEK8

EPP5AGRI WEEK9

EPP5AGRI WEEK10

Industrial Arts

EPP5IA-0a-1

EPP5IA-0b-2

EPP5IA-0c-3

EPP5IA-0d-4

EPP TG

EPP5IA-0f-6

Mga Produktong Gawa sa Kahoy at Tabla

EPP5IA-0g-7

EPP5IA-0h-8

EPP5IA-0i-9 TG

EPP5IA-0j-10

 

Please like our Facebook page:https://www.facebook.com/mgakaguro/

Thank You!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :